Mijn praktijk is per 15 juli 2019 gesloten, ik neem dus geen nieuwe mensen meer aan.

Praktijk Griët biedt deskundige psychiatrische diagnostiek en behandelingen voor volwassenen vanaf 18 jaar. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (psychotherapie) en als het nodig is, schrijf ik medicatie voor. Bij klachten ten gevolge van nare ervaringen (trauma’s) in het verleden kan ik EMDR toepassen.

Psycholoog of psychiater?

Het verschil tussen een psycholoog/psychotherapeut en een psychiater is dat een psychiater ook aandacht heeft voor het biologische deel van de klachten, wat bijvoorbeeld betekent dat er medicatie kan worden voorgeschreven.

Over het algemeen is de huisarts goed in staat om te beoordelen of u naar een psycholoog of naar een psychiater verwezen moet worden. Indien u al in behandeling bent bij een psycholoog of psychotherapeut, kunt u naar mij doorverwezen worden als uw huidige behandelaar van mening is dat er naast de geboden therapie ook medicatie nodig is.

Voor wie

VPsychiater in Utrechtoor bijna alle psychiatrische problemen (zoals depressieve klachten, stemmingswisselingen, angstklachten, ADHD, psychotische stoornissen, identiteitsproblemen etc.) kunt u bij mij terecht. Voorbeelden van klachten:

 • Ik ben somber
 • Ik slaap slecht
 • Ik ben vaak zo angstig
 • Ik maak me overal zorgen over
 • Ik voel me continue gestrest
 • Ik heb last van paniekaanvallen
 • Ik ben dwangmatig
 • Ik denk vaak aan de dood
 • Ik hoor stemmen
 • Ik ben zo druk en chaotisch
 • Ik ben onzeker
 • Ik voel schaamte over mezelf
Behandeling

In een kennismakingsgesprek ga ik met u na of behandeling bij mij passend is en aansluit bij uw behoefte. Als ik geen passend aanbod heb op uw zorgvraag, verwijs ik terug naar de verwijzer, indien mogelijk met een advies voor behandeling elders. Als we besluiten de behandeling te starten, stellen we samen een behandelplan op. In dit plan staan uw klachten, de diagnose, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal. Daarna bespreken we de inhoud van het plan tijdens een adviesgesprek. Aansluitend kan behandeling plaats vinden. De behandeling zal bestaan uit gesprekken en/of medicatie, waarbij uw hulpvraag uiteraard centraal staat.

Let op

Indien de problematiek dusdanig complex is dat meer specialistische zorg nodig is, zal ik (of de huisarts) u naar een GGZ instelling verwijzen.

De praktijk biedt geen 24-uurs dienst, en is alleen op dinsdag bereikbaar. In crisissituaties buiten mijn bereikbaarheid dient u zich te melden bij uw huisarts of de huisartsenpost.