Voor wie Coaching Utrecht

Coaching is bedoeld voor mensen die door middel van persoonlijke begeleiding meer zicht willen krijgen in hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Een coachingstraject kan worden gestart om verschillende redenen, zoals:

  • Coaching Utrechteen goede balans willen vinden tussen werk en privé
  • conflicten met collega’s en/of leidinggevende
  • (voorkomen van) burn-out
  • het gevoel het altijd te druk te hebben
  • je werk niet leuk meer vinden
  • gevoel te hebben dat je stil staat
  • ingrijpende privé omstandigheden
  • op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging
  • meer voldoening en plezier willen ervaren
  • etc.
Werkwijze

In eerste instantie wordt er een duidelijke hulpvraag geformuleerd. Is er een innerlijk conflict, bestaat er een probleem gerelateerd aan werk- of privésituatie en hoe verhouden die levensgebieden zich dan tot elkaar? Gaandeweg de sessies worden onderliggende patronen en onbewuste drijfveren steeds duidelijker. Door hier meer bewust van te worden, wordt het makkelijker om meer grip te krijgen op eigen gedrag en kunnen niet wenselijke patronen doorbroken worden. Het resultaat is een gevoel van meer regie, meer vrijheid van keuze en meer inspiratie op alle vlakken van het leven.

Heeft u vragen over mijn werkwijze of over coaching? Neem dan contact met mij op.