Waarom consultatie?

Consultatie PsychiaterAls huisarts en POH-GGZ komt u in aanraking met verschillende psychische klachten, waarbij het soms niet duidelijk is wat de beste zorg, behandeling of medicatie is. Consultatie biedt de huisarts en de POH-GGZ ondersteuning door middel van intercollegiaal overleg met de psychiater.

Sinds 2014 heeft de huisarts meer mogelijkheden om een psychiater in consult te vragen. Het budget voor de POH-GGZ biedt hiervoor ruimte.

Denk aan advies over medicatie, diagnostiek en bejegening. De behandelverantwoordelijkheid blijft bij de huisarts.

Wat is consultatie?

De consultatie kan, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico van uw patiënt, op verschillende wijzen plaatsvinden:

  • Kort telefonisch consult
  • Medicatie consult
  • Schriftelijke beoordeling van de (medicatie) casus via e-mail
  • Directe communicatie met uw patiënt en de psychiater voor consult op uw locatie
  • Directe communicatie met uw patiënt en de psychiater voor een psychiatrisch consult in mijn praktijk
Wat doet de psychiater?

Bij consultatie wordt geen DBC geopend. Het consult wordt bij voorkeur meteen afgerond en gerapporteerd. De psychiater kan diagnostisch meekijken bij bijvoorbeeld persoonlijkheidspathologie. Ook kan worden ingeschat of een verwijzing naar 1e of 2e lijn noodzakelijk is. Omdat de consultatie in principe eenmalig is, gaat het om relatief eenvoudige diagnostiekvragen. Uitgebreide diagnostiek is niet mogelijk tijdens een consult. Dit is uiteraard wel mogelijk met een reguliere verwijzing voor diagnostiek.

Consultatie kan ook ingezet worden om bijvoorbeeld de patiënt te motiveren voor een behandeling, medicatie- en doorverwijsvragen.

De psychiater kan de patiënt samen met de huisarts of alleen zien. Ook kan men overleggen zonder dat de patiënt er bij aanwezig is. De psychiater maakt geen recepten, maar geeft wel medicatieadvies.

Voor informatie of een consultvraag, kunt u telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen.