Indien er bij u een DSM diagnose gesteld kan worden, wordt uw behandeling in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.  Het percentage dat u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering. U moet altijd het wettelijk eigen risico betalen van 385,- per jaar.

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, wordt uw behandeling volledig vergoed.

Vanaf 1 januari 2019 heb ik contracten met de volgende zorgverzekeraars: Aevitae, Achmea, Avéro, Besured, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Holland Zorg, IAK, Interpolis, National Academic, ONVZ, PNO zorg, Promovendum, Salland Zorgverzekeringen, VVAA zorgverzekering, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, Zorgdirect.

Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, wordt uw behandeling wel vergoed, maar niet altijd volledig. De vergoeding hangt af van uw verzekering en polis. Het is verstandig om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar voordat u met de behandeling start. Het bedrag dat u zelf moet betalen kan snel oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. 

De kosten van de behandeling worden, achteraf, per jaar berekend. Als de behandeling afgesloten wordt, wordt het resterende bedrag berekend. Indien uw behandeling korter dan een jaar duurt, zullen de kosten ook aan het einde van de behandeling worden berekend.  De factuur wordt naar u gestuurd en dient door uzelf te worden betaald. U kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar, die het deel dat vergoed wordt aan u terugbetaalt.

De tarieven van de behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (zie onderstaande link) en worden berekend per minuut die besteed wordt aan uw behandeling. De afspraken die we samen hebben vallen hieronder en ook de tijd die ik besteed aan het maken van bijvoorbeeld verslagen en brieven aan verwijzers en uw huisarts.

Voor verzekerde zorg (betaling vanuit de zorgverzekeringswet) heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Dit geldt voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Als er geen geldige verwijzing is (met een datum voor start van de behandeling) krijgt u geen geld terug van de zorgverzekering.

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ geldt het wettelijk eigen risico (€ 385 in 2019). Dat betekent dat als uw eigen risico nog niet aangesproken is (door bijvoorbeeld een behandeling bij een specialist in het ziekenhuis of de kosten van medicijnen) de zorgverzekeraar dit in mindering brengt op de vergoeding aan u.

Indien u de behandeling zelf wilt betalen, betaalt u €115,00 per uur.

Gemiste afspraken die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) afgezegd zijn, worden niet vergoed door de zorgverzekering. U krijgt van ons een rekening van € 50,00 voor een gemiste afspraak. Deze kunt u dus niet declareren.

Nog meer weten?

Op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit kunt u alles vinden over de tarieven in de GGZ.

Voor coaching wordt een uurtarief van € 115,- per uur, excl btw, gehanteerd. Vaak wordt de coaching (deels) vergoed door de werkgever. Dit is echter tussen u en de werkgever.

Over het aantal sessies zal in overleg afspraken gemaakt worden.

Voor meer informatie over de kosten kunt u contact met mij opnemen.