Wachtlijst

Per juli 2019 heb ik mijn praktijk gesloten. Om die reden neem ik geen nieuwe patiënten meer aan. Indien u snel behoefte heeft aan zorg, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u vertellen bij wie u eerder geholpen kunt worden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, hoor ik dat graag van u. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Die kunt u bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Klik hier voor het klachtenreglement van de NVvP.

Kwaliteit

Via deze link vindt u mijn kwaliteitsstatuut.

Algemene Verordering Gegevensbescherming  (AGV)

AGV verklaring

Privacy Policy